Archive for ספטמבר, 2009

משקל כהתגלמות החשיבות

1 בספטמבר 2009

תמיד אני כותבת רשימות על עודף משקל עם נימת התנצלות חבויה…היום ממש לא…
"כבד", "בעל משקל כבד", "כובד ראש"…מילים המחוברות בשפתנו לחשיבות ולרצינות. האם אנחנו שוקלים על מאזניים את האופציות העומדות בפנינו? או, למה לדעה של אחד יש יותר כובד מלדעה של האחר?
מחקר חדש אכן מראה שאפשר להאשים את כח הכובד.
פריטים כבדים דורשים יותר אנרגיה לתנועה והם יכולים אף לפגוע בנו אם נזיז אותם בחוסר זהירות. וכך, כבר מילדותנו, למדנו לחשוב יותר ולתכנן יותר בקפדנות כשאנו מטפלים בדברים כבדים, הם דורשים לא רק יותר כח שרירים, אלא גם יותר כח חשיבה.
מכאן הסיקו פסיכולוגים מאמסטרדם שמושג החשיבות מעוגן בחווית הכובד של עולמנו הפיסי ומכח המשיכה אותו אנו חווים מיום הולדתנו. וכך הציעו שייתכן ואנחנו נשקול דברים יותר ברצינות אם נסחוב משקל יותר כבד עלינו.

בסדרת ניסויים, החזיקו המשתתפים שהתנדבו לוחות עץ במשקלים שונים וזאת תוך כדי שהם נתבקשו למלא מיגוון שאלונים.
בניסוי אחד למשל הם נתבקשו להעריך שערי חליפין של מטבעות שונים, ואכן החוקרים ראו שאלה שהחזיקו לוחות כבדים יותר ראו את הכסף כיותר חשוב ובעל ערך.
בניסוי אחר על צדק, נשאלו המשתתפים כמה חשוב לדעתם שהוציאו סטודנטים מתוך מגזר ההחלטות החשובות של האוניברסיטה. גם כאן, ככל שהם נשאו לוח כבד יותר כך השיבו המשתתפים שזה נושא חשוב יותר.
בכל הניסויים נמצא שככל שנשאו המשתתפים לוח יותר כבד כך הם חשבו יותר לעומק, יותר מתוחכם ויותר מופשט.
גם מחקר זה מצטרף לעבודות המצטברות המראות שגופנו הפיסי חשוב לאיך שהמח שלנו עובד…ואולי כמו שהסינים טענו תמיד, גוף-נפש הם באמת ישות אחת.

אני כמובן לא יכולה שלא לתהות בצחוק האם זה נכון גם ביחסיות בין אנשים, דהיינו האם לשמנים חשיבה יותר עמוקה מלרזים…

Psychological Science, 2009, 20(9), 1169-1174